top of page
SariJunno-senäjoki-pariterapia.jpg

YKSILÖTERAPIA 

(Ei Kelakorvattavuutta)

Yksilöpsykoterapiassa voit pohtia elämänhistoriaasi, kohdata erilaisia haasteita ja pelkoja kuten masennus, ahdistus, paniikkihäiriö, syömishäiriö,  ihmissuhdepulmat, kriisit ja traumaattiset kokemukset tai etsiä muuten vaan itseäsi ja omaa polkuasi.

Terapiamuotona on usein vuorovaikutteinen dialogi, mutta siihen voi myös sisällyttää kehollisia harjoitteita kuten hengittämis - ja rentoutumisharjoitteet, kotiehtäviä ja muita terapiaa tukevia harjoitteita.

Voit hakea korvausta  yksilöpsykoterapiaan lyhytterapiana kunnan maksusitoumuksella terveyskeskuslääkärin kautta, sairasvakuutuksen kautta tai mahdollisesti työterveyshuollon kautta. Terapiaan voi hakea myös harkinnanvaraista tukea  sosiaalityöntekijän kautta.

Vanhempainohjaus-sariJunno-seinäjoki.jpg

Vanhempainohjaus

(Kelakorvattava)

Vanhempainohjauksessa ollaan vanhemman ja lapsen välisen suhteen äärellä.

Ohjauksessa vahvistetaan vanhemman suhdetta lapseen ja rohkaistaan löytämään uusia toimivampia keinoja perheen arjen sujumiseen.  

 

SariJunno-senäjoki-pariterapia.jpg

TERAPIA 

(Kelakorvattava terapia)

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus perheterapian muodossa

lue lisää: https://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus

Varaa Kelan lääkinnälliseen kuntoutukseen aika täältä: https://www.mehilainen.fi/toimipisteet/mehilainen-seinajoki

SariiJunno-pariterapia-seinäjoki.jpg

PARITERAPIA

(Kelakorvattava)

Pariterapiaan hakeudutaan usein, kun pariskunta on tienhaarassa, jossa he eivät löydä yhteistä suuntaa tai pariskunta on kohdannut kriisin.

Yleisimpiä haasteita ovat vuorovaikutuksen ja kohtaamisen haasteet, etääntyminen toisesta ja muut parisuhteen kriisit kuten eroajatukset, uskottomuuden paljastuminen, seksuaalinen etääntyminen, addiktiot eli riippuvuudet jne.

 

Pariterapiassa käydään dialogista keskustelua, voidaan tehdä vuorovaikutusharjoitteita ja pyritään muutostyöskentelyyn.

SariiJunno-pariterapia-seinäjoki.jpg

PBSP Pesso Boyden system psychoterapy 

(Ei Kelakorvattavuutta)

Kehollinen ja vuorovaikutteinen Pesso boyden terapia sopii asiakkaalle, joka etsii menetelmää keholliseen itsetietoisuuteen, eheämpään tunne-elämään sekä sisäiseen tasapainoon ja hyvinvointiin.

 

Menetelmä auttaa korjaamaan ihmisuhteissa syntyneitä traumakokemuksia. Fyysiset helpot harjoitukset auttavat tutustumaan omaan kehoon ja mieleen. Kokemuksia käydään läpi myös keskustellen. 

 

Yksinkertaiset harjoitteet auttavat oivaltamaan jotain hyvin olennaista omasta kehotuntumasta ja sitä kautta voivat syventää itseymmärrystä ja avata tunnelukkoja. 

Pesso Boyden rakennelmaterapiassa voidaan vanhoja kiintymystraumoja rakentaa turvallisesti uudelleen ja luoda näin ns uusia muistoja. Tätä systeemista terapiaa voidaan käyttä yksilö, parisuhde ja perheterapiassa terapiatapaamisten tukena.

Lue täältä lisää https://www.pbsp.fi/

SariJunno-perheterapia-seinäjoki.jpg

PERHETERAPIA

(Kelakorvattava)

Perheterapiassa tarkastellaan koko perheen systeemia ja toimintamalleja sekä kunkin perheenjäsenen roolia perheessä.

 

Terapiaan hakeutumisen syynä voi olla perheenjäsenen sairaus tai psyykkinen häiriö. Perheterapiassa etsitään  voimavaroja ja uusia toimintamalleja koko perheen parempaan hyvinvointiin ja vuorovaikutukseen.

 

Perheterapiaan voi hakeutua myös vanhemmuuteen ja lasten kasvatukseen liittyvien huolten vuoksi. Silloin terapiassa tutkitaan yhdessä vanhempien ja lasten välisiä kiintymyssuhteita ja harjoitellaan tunteiden tunnistamista ja ilmaisemista ja jokaisen perheenjäsenen näkyväksi tulemista.

SariJunno-pariterapeutti-Seinäjoki.jpg

Pesso Boyden system/ryhmä

(Ei Kelakorvattavuutta)

Sovittavissa erikseen.

Lue täältä lisää https://www.pbsp.fi/

Kelan tukema vaativa lääkinnällinen kuntoutus Perheterapia

Ajanvaraukset ainoastaan Mehiläisen kautta

www.mehilainen.fi

Terapiatapaamisia sovitusti myös Tampereella ja Helsingissä (noin joka toinen kuukausi)

72D324E0-125B-4195-9A64-662D258D8C4C.jpe
SariJunno-senäjoki-pariterapia.jpg

I do therapy sessions also in english

Hello you, I am a family and coupletherapist.  My basic degrees are mental health nurse and bachelor of society. I'm also a kundaliniyoga teatcher. Right now I am  learning PBSP ttechnique. (Pesso Boyden System Psychomotor)

I am working as a therapist with private person, families, couples and grouptherapys. 

 

I have plenty of work experience, for example working with addictions, crisis work, and social work. I,ve been doing therapy sessions about ten years.

I want to be honest, my english is not completely correct, but one of my client said that she likes that warm energy, she met when we meet at first time. That was very nicely said.

I am gently and curious person and also like to discuss  and wondering what would help you to feel better. I can also success some bodywork to you for example breathing exercise.

 

Please contact me if you like to know me and my way to work better. 

Sari Junno

Perhepsykoterapeutti ET, paripsykoterapeutti 

Tervetuloa

ElämänPisarat

bottom of page